site loader
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PJK

Korolaria Pána Ježíše Krista jsou hlavním zdrojem ze tří hlavních zdrojů z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista a Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Aby se mohl odehrát posun z duchovního světa k intermediálnímu světu, lze pojímat tento posun jako reflexi typického přechodného období od jednoho stavu a procesu ke stavu a procesu jinému.

Od - Peter Daniel Francuch

More
GermanCzechUSA