site loader
Song image
Knihy Nového Zjevení

Od - PJKBR

Bez přítomnosti Božího Slova, bez ohledu na počet bytostí, které ho přijímají, by nebyl možný život nikde v Multivesmíru. Zvláště v zóně vymístění a na planetě Země 3D Nula, kde jsou bytosti v negativním stavu a mají vymazanou paměť na jediný zdroj života, nyní Pána Ježíše Krista, je psané Boží Slovo v podobě svatých knih podmínkou přežití.

More
Song image
Vesmírní lidé

Od - PJKBR

Multivesmír je plný života; na planetách a sluncích (hvězdách) žije obrovské množství rozmanitých civilizací, které sdružují sentientní, sebeuvědomělé bytosti na podobném stupni duchovního vývoje. Pouze planeta Země 3D Nula je jedinou výjimkou, kde se setkávají bytosti z pozitivního (menšina) a negativního (většina) stavu a rozdíly ve vibracích a duchovní úrovni jsou obrovské, protože zde probíhá experiment se zobrazením života bez Boha…

More
Song image
Druhý příchod Pseudotvůrců

Od - PJKBR

Pseudotvůrci (více v Duchovní Škola, patnáctá kapitola: „Pseudotvůrci“), jsou na cestě k planetě Země 3D Nula, aby se po rozdělení lidstva osobně ujali vlády nad těmi, kdo zobrazí pseudovítězství negativního stavu. Blíží se na planetě Nibiru, kterou je možné spatřit při vhodné konstelaci jako druhé slunce. Přípravy na návrat bohů stvořitelů tohoto lidstva jsou v plném proudu, vyvrcholí holografickou inscenací Druhého příchodu Ježíše Krista podle doslovného výkladu Zjevení Jana v Bibli, aby zmátli co nejvíce lidí. Jeden z Pseudotvůrců bude hrát roli Mesiáše, spasitele a zpočátku pomůže vyřešit nejpalčivější problémy lidstva. Tento vlk v rouše beránčím sjednotí všechna náboženství a vytvoří celosvětovou církev, která nebude mít nic společného s pravým Bohem Pánem Ježíšem Kristem…

More
Song image
Druhý příchod Pána Ježíše Krista

Od - PJKBR

Bez inkarnace Nejvyššího do lidského těla Ježíše Krista by nemohla být započata eliminace negativního stavu, který zamořoval Stvoření a ohrožoval jeho život. Ježíš Kristus byl až do splynutí s absolutním Nejvyšším v roce 1987, relativním Bohem, který díky ukřižování mohl vstoupit do pekel, aniž by je vyhladil. Zajal Pseudotvůrce, odebral jim některé schopnosti a izoloval je od ostatních.

More
GermanCzechUSA