site loader
Song image
10. Epizóda

Od - Boží Rodina

PODCAST – OTÁZKY A ODPOVEDE

DISKUSNÁ RELÁCIA PRE DUCHOVNÝ ROZVOJ

10. Epizóda

Dnes odpovedal: MICHAL ROJ – Transmiter Božieho slova

 1. Bude v pozitívnom stave sexuálnym orgánom srdce, aby sa ľahšie splynulo s láskou druhej bytosti?
 2. Aká je hranica medzi láskou a sexuálnou túžbou? Je sexuálny akt dvoch osôb, ktoré cítia náklonnosť a lásku, ale nie sú v spoločnom vzťahu, vporiadku? Alebo sa jedná o nepochopenie pravej lásky a je negatívnym stavom pozmenená na sexuálnu túžbu?
 3. Je sex bez manželského zväzku hriech, tak ako to prezentuje cirkev?
 4. Je masturbácia hriech, zaradený medzi smilstvo, a zbytočne sa ňou plytvá sexuálna životná tvorivá energia?
 5. Ak nám bol pred stvorením ukázaný život až do večnosti, znamená to, že je už všetko vopred dané. Čo potom znamená slobodná vôla? Je možné zmeniť s ňou boží plán daný do večnosti?
More
Song image
9. Epizóda

Od - Boží Rodina

PODCAST – OTÁZKY A ODPOVEDE

DISKUSNÁ RELÁCIA PRE DUCHOVNÝ ROZVOJ

9. Epizóda

Dnes odpovedal: Pán Ježiš Kristus Božia Rodina

 1. Ako očistiť sprznené manželstvá, keď manželstvo v pozitívnom stave neexistuje a nemá v ňom svoj pôvod?
 2. Znamená vražda, sebevražda, či psychické zrútenie sa to, že je to úspešné zvládnutie a ukončenie plánu svojej duše?
 3. Čo všetko vplýva na to, akým spôsobom vnímame Pána Ježiša Krista Božiu Rodinu a prečo „JU“ niektorí ľudia môžu vnímať aj Negatívne?
 4. Môže byť Pán Ježiš Kristus, Jana Kyslíková ako bohyňa v tele najčistejšie zrkadlo na tejto planéte a to, ako ju vnímame, hovorí viac o nás, ako o nej?
 5. Je dovolené odísť členom Božej rodiny a bytostiam na planéte Nula hneď do Limba, keď požiadajú o dar spásy?
 6. Bol Ježiš Kristus počatý z ducha svätého bez pričinenia muža Jozefa, alebo Boh, Pán Ježiš Kristus, vložil do plodu Márie pred pôrodom božskú esenciu?

A NA ZÁVER SA DOZVIETE: Dá sa milovať Boh, Pán Ježiš Kristus, ak nemiľujeme seba?

Kde všade môžete počúvať podcast Rádia NESPI ?

Audio portál – www.Nespi.info
Mobilná aplikácia – Spotify

More
Song image
8. Epizóda

Od - Boží Rodina

PODCAST – OTÁZKY A ODPOVEDE

DISKUSNÁ RELÁCIA PRE DUCHOVNÝ ROZVOJ

8. Epizóda

Dnes odpovedal: MICHAL ROJ – Transmiter Božieho slova

 1. Je potrebné a múdre, snažiť sa na planéte 0, získať čo najviac svojich pozitívnych rysov osobnosti, alebo sú tu už vopred dané ?
 2. Máme vziať za svoj život zodpovednosť, pretože čím viac sa zbavíme negatívnych vzorcov a myšlienok v nás, tím skôr Pán Ježiš Kristus Božia Rodina v hmotnom tele prevybruje?
 3. Sú podľa súčasného pojímania Pseudotvorcovia z kníh Nového Zjavenia bytosti, ktoré ovládajú Dracoriánske a Repliánske rody, riadiace illuminácke rodiny a sú to bytosti s názvom Archonti ?
 4. Boh stvoril pozitívny stav a negatívny stav stvoril Satan. Ako mohol Boh stvoriť Satana, keď nemá obsahovať nič negatívneho
 5. Keď Pán Ježiš Kristus nemohol stvoriť negatívny stav, neznamená to to, že nie je vlastne všemohúci?
More
Song image
7. Epizóda

Od - Boží Rodina

PODCAST – OTÁZKY A ODPOVEDE

DISKUSNÁ RELÁCIA PRE DUCHOVNÝ ROZVOJ

7. Epizóda

Dnes odpovedal: Pán Ježiš Kristus Božia Rodina

1) Obyčajný ľudia sa modlia k Bohu, ku komu sa modli Boh v hmotnom tele?

2) Keď Ježiš umieral na kríži vyslovil: otče, odpusť im nevedia čo činia. Oslovil svojho boha a nie seba. Prečo sa tvrdí že Ježiš bol Boh, keď on o sebe tvrdil že je len jeho syn?

3) Vesmírny ľudia vzali umučené telo Ježiša Krista. Už vtedy sním spolupracovali?

4) Ako môže niekto pochádzať z pozitívneho stavu, keď vznikol v negatívnom stave?

5) Je pre rozhovor s bytosťami potrebná odvádzacia reč? Či stačí, keď im poviem, že majú zo slobodnej vôle poprosiť Pána Ježiša Krista o odpustenie a milosrdenstvo a prijať ho ako jediný zdroj Života?

6) Janka Kyslíková, Milujete Boha?

More
GermanCzechUSA