site loader
Song image
KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Od - Peter Daniel Francuch

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

KONEC LIDSKÉ ÉRY NA PLANETĚ ZEMI A VE VŠECH OBLASTECH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

V Základech lidské duchovnosti bylo nastíněno, co je typická a specifická lidská éra a to, že byla ukončena v duchovním světě, obzvláště v intermediálním světě duchů.

Jsoucno a Bytí typické lidské éry je však integrálně spojeno s Bytím a jsoucnem negativního stavu obecně i zvlášť. Jednou z hlavních charakteristik lidské éry, která existuje okolo čtyř milionů, či tak nějak, let, je aktivace a dominance negativního stavu.

More
Song image
KAPITOLA PATNÁCTÁ

Od - Peter Daniel Francuch

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

ZMĚNY STAVŮ A ROZPOLOŽENÍ

V knize  Nebe a peklo, bilo zjeveno, že každá sentientní entita a bytost podléhá bez výjimky a výluky zákonu neustálé změny svých stavů a rozpoložení. Tento zákon je všezahrnující. K tomuto pravidlu nemůže být žádná výjimka či výluka. Pouze Absolutní stav Nejvyššího je vždy tentýž, a tudíž nepodléhá tomuto zákonu kvůli velmi jednoduchému důvodu…

More
Song image
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

Od - Peter Daniel Francuch

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

MILOVAT PÁNA NADE VŠECHNY A NADE VŠE

V Evangeliu dle Matouše, kapitola deset verše třicátý sedmý třicet devět se říká:Ten, kdo miluje otce nebo matku více než Mne, Mě není hoden. A ten, kdo miluje syna či dceru více než Mne, Mě není hoden.

A ten, kdo si nevezme svůj kříž a nenásleduje Mne, Mě není hoden.

Ten, kdo nalezl svůj život, jej ztratí a ten, kdo svůj život ztratí kvůli Mně, jej nalezne.

 

More
Song image
KAPITOLA TŘINÁCTÁ

Od - Peter Daniel Francuch

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

SEBEOPRAVNÝ A PROGRESIVNÍ MODUS ZJEVOVANÝCH PRÁVD

Každý krok, doba, věk, éra či epocha odráží a má za účel odlišnou a jedinečnou manifestaci některých relativních aspektů Absolutní pravdy Nejvyššího nebo v případě zóny vymístění také některé aspekty deformací a falzifikací této pravdy. Struktura, dynamika, obsah, význam, potřeby a povaha každého takového kroku, éry, doby, věku a epochy je určena specifičností, kvalitou, stupněm a úrovní zjevených, aktualizovaných, realizovaných a projevených relativních aspektu Absolutní pravdy nebo jejích deformací a falzifikací.

More
GermanCzechUSA