site loader
Song image
Doplněni 30.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Druhý soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem.

Ačkoli se tento druhý soukromý rozhovor udál již před nějakým časem, bylo mi Pánem Ježíšem Kristem dovoleno a byl jsem Jím požádán, abych jej vložil do obsahu Korolarií Nového Zjevení Pána Ježíše Krista až nyní…

More
Song image
Doplněni 29.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem.

Ačkoli tento velmi soukromý rozhovor nastal po ukončení Doplňku dvacet, měl by se číst jako první, aby se jasně pochopila ohromná duchovní zodpovědnost každého případného čtenáře tohoto doplnění novými údaji. Toto je přepis rozhovoru. Vzhledem k tomu má charakter vzájemného přátelského a nenuceného hovoru dvou lidí používajících formu každodenní řeči.

More
Song image
Doplněni 28.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Dopis všem mým přátelům.

Odmlčel jsem se na dlouhou dobu, aniž bych toho příliš o čemkoli sděloval touto zvláštní písemnou formou. Dokonce i nyní se do značné míry zdráhám použít tuto formu, či říkat cokoli o čemkoli nebo o komkoli, protože to lze nebo se to může vykládat jako vnucování z mé strany.

More
Song image
Doplněni 27.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Objasnění některých duchovních pojetí

Je čas přerušit dlouhé mlčení a přenést některá důležitá objasnění všem jedincům, co mají zájem…

More
GermanCzechUSA