site loader
Song image

10. Epizóda

Od - Boží Rodina

PODCAST – OTÁZKY A ODPOVEDE

DISKUSNÁ RELÁCIA PRE DUCHOVNÝ ROZVOJ

10. Epizóda

Dnes odpovedal: MICHAL ROJ – Transmiter Božieho slova

  1. Bude v pozitívnom stave sexuálnym orgánom srdce, aby sa ľahšie splynulo s láskou druhej bytosti?
  2. Aká je hranica medzi láskou a sexuálnou túžbou? Je sexuálny akt dvoch osôb, ktoré cítia náklonnosť a lásku, ale nie sú v spoločnom vzťahu, vporiadku? Alebo sa jedná o nepochopenie pravej lásky a je negatívnym stavom pozmenená na sexuálnu túžbu?
  3. Je sex bez manželského zväzku hriech, tak ako to prezentuje cirkev?
  4. Je masturbácia hriech, zaradený medzi smilstvo, a zbytočne sa ňou plytvá sexuálna životná tvorivá energia?
  5. Ak nám bol pred stvorením ukázaný život až do večnosti, znamená to, že je už všetko vopred dané. Čo potom znamená slobodná vôla? Je možné zmeniť s ňou boží plán daný do večnosti?
More
GermanCzechUSA