site loader
Song image

8. Epizóda

Od - Boží Rodina

PODCAST – OTÁZKY A ODPOVEDE

DISKUSNÁ RELÁCIA PRE DUCHOVNÝ ROZVOJ

8. Epizóda

Dnes odpovedal: MICHAL ROJ – Transmiter Božieho slova

  1. Je potrebné a múdre, snažiť sa na planéte 0, získať čo najviac svojich pozitívnych rysov osobnosti, alebo sú tu už vopred dané ?
  2. Máme vziať za svoj život zodpovednosť, pretože čím viac sa zbavíme negatívnych vzorcov a myšlienok v nás, tím skôr Pán Ježiš Kristus Božia Rodina v hmotnom tele prevybruje?
  3. Sú podľa súčasného pojímania Pseudotvorcovia z kníh Nového Zjavenia bytosti, ktoré ovládajú Dracoriánske a Repliánske rody, riadiace illuminácke rodiny a sú to bytosti s názvom Archonti ?
  4. Boh stvoril pozitívny stav a negatívny stav stvoril Satan. Ako mohol Boh stvoriť Satana, keď nemá obsahovať nič negatívneho
  5. Keď Pán Ježiš Kristus nemohol stvoriť negatívny stav, neznamená to to, že nie je vlastne všemohúci?
More
GermanCzechUSA