site loader
Song image

BOŽÍ SLOVO PRO KLID NA DUŠI

Od - PJKBR

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

vám, mým reprezentantům pracujícím pro pozitivní stav, se doporučuje ze svobodné volby a z čistého principu číst Nové zjevení a uvádět jeho ideje do svého života. Jen tak jste schopni posílit vaše niterné spojení se mnou a dáváte mi tím možnost, abych vás vedl ve všech oblastech vašeho pozemského i duchovního života a ochraňoval vás před pastmi negativního stavu. Tímto se vám postupně rozšiřuje vědomí a vy se v nově nabyté svobodě, kterou vám někdejší životní styl nevědomky upíral, vydáváte vstříc vašemu původnímu domovu v Pravém Stvoření, jehož světlo přenášíte spolu s dalšími elementy do antivesmíru a pomáháte jeho obyvatelům nalodit se na stezku vedoucí do ráje….

More
GermanCzechUSA