site loader
Song image

Co je větší hřích ?

Od - PJKBR

Co je větší hřích: zabít fyzické tělo, nebo odvádět duše od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny?

Každá bytost se skládá z ducha, duše a těl. Fyzické tělo je dočasný prostředek získávání prožitků a zkušeností, po vyčerpání účelu je rozloženo na původní částice. Sentientní sebeuvědomělá bytost není fyzickým tělem, ale nesmrtelným vědomím, relativní buňkou absolutního stvořitele Pána Ježíše Krista (brzy Pána Ježíše Krista Boží Rodiny).

 

More
GermanCzechUSA