site loader
Song image

Dialog 3.

Od - Peter Daniel Francuch

Dialogy s Pánem Ježišem Kristem

Peter. Dříve, než začneme klást dotazy, se chci omluvit za pokládání tak mnoha osobních otázek během dvou předešlých rozhovorů.

Pán Ježíš Kristus. Není třeba se omlouvat, Petře, není třeba. Dovol Mi ti připomenout, co bylo uvedeno ve dříve zmíněné první kapitole Hlavních idejí Nového zjevení. Jak si pamatuješ bylo zde sděleno, že jakmile je někdo pověřen rolí, pozicí a přirozeností reprezentanta či mluvčího nebo přenašeče Mého Nového zjevení, události života této osoby, vše, co by se sní stalo do nejmenšího možného detailu, představují či přesněji odrážejí některé důležité události, které se odehrávají v multivesmíru anebo v duchovním světě.

More
GermanCzechUSA