site loader
Song image

Doplněni 1.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.

AGENTŮM POZITIVNÍHO STAVU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A PRAKTIKUJÍCÍM JEHO JEJÍ NOVÉ ZJEVENÍ.

Skrytá působnost pseudotvůrců na tuto planetu jim umožňuje, aby k útokům na agenty pozitivního stavu užívali agenty negativního stavu a jejich negativní identity tím, že zesilují jejich negativitu a vkládají ji na agenty pozitivního stavu. Tomu lze zabránit novými metodami..

More
GermanCzechUSA