site loader
Song image

Doplněni 15.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

V průběhu mé návštěvy Marka K. v Koloradu nám Pán Ježíš Kristus poskytl informace, abychom je zvážili a uvedli do života pokud se rozhodneme tak učinit ze své svobodné vůle a volby. Tyto informace přišly opět formou rozhovoru…

More
GermanCzechUSA