site loader
Song image

Doplněni 16.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Během mého formálního, jakož i neformálního niterného stavu, mi byla Milosrdenstvím a Štědrostí Pána Ježíše Krista předložena následující objasnění, rozpracování a vysvětlení, abychom jim porozuměli, uvažovali o nich, intuitivně je verifikovali a potvrdili pokud tak učiníme pouze ze své vůle a volby bez jakéhokoli vnějšího nátlaku…

More
GermanCzechUSA