site loader
Song image

Doplněni 23.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Mi drazí přátelé, v procesu své komunikace s Pánem Ježíšem Kristem jsem od Něho Ní obdržel následující připomínku. Byl jsem zpraven, abych tuto připomínku sdílel se všemi z vás, kteří mají ve svých srdcích čistotu a novost všech pojetí a principů Nového zjevení a kteří se o tyto věci zajímají, se zdůrazněním, že se nejedná o doplnění, ale prostou připomínku.

More
GermanCzechUSA