site loader
Song image

Doplněni 26.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

O dětskosti a souvisejících záležitostech.

Po několik posledních dnů jsem vedl rozsáhlou diskusi s Pánem Ježíšem Kristem a všemi příslušníky své pravé duchovní rodiny o pravém významu pojetí kojenectví, dětství, dospívání a dospělosti. Bylo mi řečeno, že ohledně těchto pojetí existuje mnoho nepochopení dokonce i mezi některými členy spojenými s Novým zjevením. A nejenom to, ale někteří z nich zacházejí tak daleko, že se snaží napodobovat Margaretino rozpoložení a chovají se jako malé děti snažíce se i hovořit dětským hlasem.

More
GermanCzechUSA