site loader
Song image

Doplněni 28.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Dopis všem mým přátelům.

Odmlčel jsem se na dlouhou dobu, aniž bych toho příliš o čemkoli sděloval touto zvláštní písemnou formou. Dokonce i nyní se do značné míry zdráhám použít tuto formu, či říkat cokoli o čemkoli nebo o komkoli, protože to lze nebo se to může vykládat jako vnucování z mé strany.

More
GermanCzechUSA