site loader
Song image

Doplněni 29.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem.

Ačkoli tento velmi soukromý rozhovor nastal po ukončení Doplňku dvacet, měl by se číst jako první, aby se jasně pochopila ohromná duchovní zodpovědnost každého případného čtenáře tohoto doplnění novými údaji. Toto je přepis rozhovoru. Vzhledem k tomu má charakter vzájemného přátelského a nenuceného hovoru dvou lidí používajících formu každodenní řeči.

More
GermanCzechUSA