site loader
Song image

Doplněni 3.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

VŠEM, KTEŘÍ ČTOU PŘIJÍMAJÍ A PRAKTIKUJÍ NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Někteří byli informováni o tom, že se udá nesmírně významný posun v celém Stvoření, v zóně vymístění a na této planetě, jakož i ve vašich životech. Byla přijata následující poselství od Pána Ježíše Krista, abychom je uvážili a uskutečňovali.

More
GermanCzechUSA