site loader
Song image

Doplněni 3A.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Někteří mají těžkosti s porozuměním posledním poselstvím od Pána Ježíše Krista. Týka se to našich přátel v cizině neanglicky hovořících následovníků Nového zjevení. Pán Ježíš Kristus požádal, abych se pomohlo uspořádat zprávy do určitých bodů ve smyslu zjednodušení. Jakmile tyto body přečtete, můžete se vrátit zpět k původní verzi, a ta se vám stane jasnější.

More
GermanCzechUSA