site loader
Song image

Doplněni 4.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Povaha posunu, o kterém jste byli nedávno informováni, umožňuje a vyžaduje opatřit Novou modlitbu Pána Ježíše Krista, zjevenou v Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Pokud tak ze svobodné vůle zvolíte, můžete pokud si tak přejete přidat několik slov k jejímu obsahu slova která se mají přidat.

More
GermanCzechUSA