site loader
Song image

Doplněni 5.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

V průběhu komunikace s Pánem Ježíšem Kristem sem byl požádán, abych sdělil následující poselství všem, kteří čtou, přijímají a praktikují Jeho Její Nové zjevení.

Ze zprávy, která vám byla sdělena v průběhu našeho spolupůsobení: Všechny formy spoléhání se na Pána Ježíše Krista, ať v podobě vedení, informování či čehokoliv, co můžete mít, jsou úplně ovládnuty negativním stavem. Tento fakt naznačuje, že proces vcházení do nitra, musí být modifikován, aby se v tomto ohledu zmařili nátlaky a zásahy negativního stavu.

More
GermanCzechUSA