site loader
Song image

Doplněni 7.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Dříve než pokročíme ke sdílení idejí nechť je známo, že česká verze Nového zjevení Pána Ježíše Krista byla publikována v České republice a že byl dokončen překlad španělský. Jsou důležité milníky v procesu závěrečné eliminace negativního stavu s jeho pseudojsoucnem a pseudobytím.

More
GermanCzechUSA