site loader
Song image

Doplněni 8.

Od - Peter Daniel Francuch

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Byl jsem požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych s vámi, kdo jste spojeni s Jeho Jejím Novým zjevením, sdílel následující ideje.

Jak si pamatujete z poselství poskytnutých vám v průběhu prvního druhého července, kladl se jeden z hlavních důrazů na rozvoj vlastní intuice a spolehnutí se na ni. Z těchto poselství jsou zřejmé tři věci…

More
GermanCzechUSA