site loader
Song image

Druhý příchod Pána Ježíše Krista

Od - PJKBR

Bez inkarnace Nejvyššího do lidského těla Ježíše Krista by nemohla být započata eliminace negativního stavu, který zamořoval Stvoření a ohrožoval jeho život. Ježíš Kristus byl až do splynutí s absolutním Nejvyšším v roce 1987, relativním Bohem, který díky ukřižování mohl vstoupit do pekel, aniž by je vyhladil. Zajal Pseudotvůrce, odebral jim některé schopnosti a izoloval je od ostatních.

More
GermanCzechUSA