site loader
Song image

JAK VNÍMAT NITERNOU PODSTATU DRUHÉHO…

Od - PJKBR

JAK VNÍMAT NITERNOU PODSTATU DRUHÉHO JEDINCE A PŘISTUPOVAT K NĚMU Z BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v roli čtenářů a praktikantů Nového Zjevení se postupem na své duchovní cestě učíte neposuzovat druhé jedince z pozice lidského ega, ale nahlížet na ně prostřednictvím svých vlastních niterností. Jen použitím svého srdce jste schopni vnímat skutečnou podstatu vašich bližních, jejich pravé bytostné Já jsem, které definuje duchovní a duševní identitu osobnosti těch, s nimiž přicházíte do různých druhů interakcí.

More
GermanCzechUSA