site loader
Song image

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Od - Peter Daniel Francuch

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

ZMĚNY STAVŮ A ROZPOLOŽENÍ

V knize  Nebe a peklo, bilo zjeveno, že každá sentientní entita a bytost podléhá bez výjimky a výluky zákonu neustálé změny svých stavů a rozpoložení. Tento zákon je všezahrnující. K tomuto pravidlu nemůže být žádná výjimka či výluka. Pouze Absolutní stav Nejvyššího je vždy tentýž, a tudíž nepodléhá tomuto zákonu kvůli velmi jednoduchému důvodu…

More
GermanCzechUSA