site loader
Song image

KAPITOLA TŘETÍ

Od - Peter Daniel Francuch

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

POŽADAVKY NA MLUVČÍHO A ZPROSTŘEDKOVATELE PŘENOSU ZJEVENÍ A POSELSTVÍ NEJVYŠŠÍHO.

Existují duchovní a praktické požadavky na každého, kdo touží fungovat jako zprostředkovatel přenosu anebo mluvčí Zjevení Nejvyššího. Za účelem praktické ilustrace těchto požadavků je podán slovní přepis jedné dávky pravidelného pobývání v transu takového přenosce z pozice jeho pravé Niterné mysli.

More
GermanCzechUSA