site loader
Song image

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

Od - Peter Daniel Francuch

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

SEBEOPRAVNÝ A PROGRESIVNÍ MODUS ZJEVOVANÝCH PRÁVD

Každý krok, doba, věk, éra či epocha odráží a má za účel odlišnou a jedinečnou manifestaci některých relativních aspektů Absolutní pravdy Nejvyššího nebo v případě zóny vymístění také některé aspekty deformací a falzifikací této pravdy. Struktura, dynamika, obsah, význam, potřeby a povaha každého takového kroku, éry, doby, věku a epochy je určena specifičností, kvalitou, stupněm a úrovní zjevených, aktualizovaných, realizovaných a projevených relativních aspektu Absolutní pravdy nebo jejích deformací a falzifikací.

More
GermanCzechUSA