site loader
Song image

MARIÁNSKÝ KULT

Od - PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

V knihách Nového Zjevení jsem upozornil na postupné odvádění věřících od Mého učení v těle Ježíše Krista a založení vnějších náboženských organizací spojených s Mým jménem, tedy křesťanských církví, které se staly nástrojem negativního stavu k většímu ovládání lidí.

Mariánský kult postupně nabývá na síle a potlačuje pravé poselství Ježíše Krista.

ZDELENIE, 22. 9. 2023

More
GermanCzechUSA