site loader
Song image

MODLITBA PJKBR – CZ.

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY.

Náš Pane Ježiši Kriste Boží Rodino v nebi, na zemi, v moři, v zóně vymísťení, na planetě Nula i v naší jedné sjednocené sentientní mysli.

V čistotě našeho srdce, s kladným a dobrým úmyslem světíme Tvoji Přirozenost jako Absolutně Svatou a Pozitivní.

Přijď Tvá Láska a Tvá Moudrost, Tvé Dobro a Tvá Pravda i Tvé pozitivní konání a Tvá Víra a ať se natrvalo ustanoví ve všech aspektech našeho života!

Ať se koná Tvá vůle všude ve jsoucnu a bytí a v zóně vymístení a na planetě Nula i v našich životech, jak se koná od věčnosti v nebi. Dej nám dnes vše potřebné pro náš denní život v souladu s povahou pozitivního stavu.

Odpusť nám naše problémy a nedostatky, jak i my odpouštíme problémy a nedostatky jiných.

A nenech nás, abychom se uváděli do jakéhokoliv pokušení, ale osvoboď nás od lákavosti zel a nepravd negativního stavu a ztotožnění se s nimi. Neboť Tvoje jest sláva a moc a království i všechno ostatní navždy, do věčnosti.

Amen.

More
GermanCzechUSA