site loader
Song image

MODLITBA PJKBR – SK.

Od - PJKBR

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠA KRISTA BOŽEJ RODINY

Náš Pán Ježiš Kristus Božia Rodina v nebi, na zemi, v mori, v Zóne Vymiestnenia, na planéte Nula aj v našej jednej zjednotenej sentientnej mysli.

V čistote nášho srdca, s kladným a dobrým úmyslom svätíme Tvoju Prirodzenosť ako Absolútne Svätú a Pozitívnu.

Príď Tvoja Láska a Tvoja Múdrosť, Tvoje Dobro a Tvoja Pravda aj Tvoje Pozitívne konanie a tvoja Viera a nech sa natrvalo ustanoví vo všetkých aspektoch nášho života !

Nech sa koná Tvoja vôľa všade v súcne a bytí aj v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula aj v našich životoch, ako sa koná od večnosti v nebi.

Daj nám dnes všetko potrebné pre náš denný život v súlade s povahou Pozitívneho Stavu.

Odpusť nám naše problémy a nedostatky, ako aj my odpúšťame problémy a nedostatky iných.

A nenechaj nás, aby sme sa uvádzali do akéhokoľvek pokušenia, ale osloboď nás od lákavosti ziel a neprávd Negatívneho Stavu a stotožnenia sa s nimi. Lebo Tvoja je sláva a moc a kráľovstvo aj všetko ostatné navždy, do večnosti.

Amen.

More
GermanCzechUSA