site loader
Song image

PODVOD JMÉNEM SAMETOVÁ REVOLUCE

Od - PJKBR

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

Dne sedmnáctého listopadu 1989 došlo k takzvané Sametové revoluci, která znamenala pád komunismu nejen v tehdejší Československé socialistické republice, ale i v dalších státech východního bloku a o něco později i v samotném Sovětském svazu. Jen málokdo si je ale vědom faktu, že nešlo o revoluci z vůle lidu, jehož společenský vývoj si vynutil změnu režimu, nýbrž šlo o předem naplánovaný převrat, na jehož iniciování se podílela stínová vláda a tajné služby USA a SSSR. Základ k těmto událostem byl položen již v první polovině sedmdesátých let dvacátého století, kdy se v této středoevropské zemi odehrávala takzvaná normalizace, jejíž znakem bylo upevnění pozic KSČ a prodloužení status quo.

More
GermanCzechUSA