site loader
Song image

Sexualita

Od - PJKBR

Sexualita je vodičem všech aspektů života z jeho původního zdroje – Pána Ježíše Krista k rozmanitým nositelům života. Bez sexuální energie by nebylo možné tvořit další relativní bytosti a prostředí, sdílet a udržovat život v Multivesmíru. Aby Pseudotvůrci uspěli ve svém záměru zobrazit život bez Boha, museli co nejvíce omezit spojení s Nejvyšším prostřednictvím sexuality. Výsledkem jejich fabrikace je lidská sexualita, která má jen velmi málo společného s pravou sexualitou v pozitivním stavu…

More
GermanCzechUSA