site loader
Song image

STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ – 1. Část

Od - PJKBR

1. ČÁST

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

na konci června loňského roku jsme spustili přechodné období, během něhož dostal každý účastník Mise Boží rodiny větší prostor pro vcházení do nitra a studium mého slova dle svých individuálních potřeb. Toto období bylo v rámci přípravné části této Mise nejvýznamnější, protože došlo k mnoha důležitým událostem na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni, o nichž jsme vás průběžně informovali formou aktuálních sdělení. Zároveň došlo k postupnému odhalování převratné pravdy, která mým spolupracovníkům v tělech i všem bytostem sledujícím naši činnost pomohla zorientovat se ve složité situaci, do níž bylo lidstvo Pseudotvůrci a Renegáty uvrženo.

More
GermanCzechUSA