site loader
Song image

Svatba Beránkova

Od - PJKBR

Ve Zjevení Jana (kapitola 19:7-9) je psáno:, Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých). Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři“.

More
GermanCzechUSA