site loader
Song image

Tři zdroje NZPJKBR a nejnovejši…

Od - PJKBR

TŘI ZDROJE NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽEJ RODINY A NEJNOVĚJŠÍ PŘIROZENOST BOHA.

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, V Dialogu padesát tři jsou uvedeny tři zdroje Nového zjevení a jejich vzájemné souvztažnosti.

První je Nové zjevení Pána Ježíše Krista, souvztaží s duchovní myslí a dimenzí.

Druhá je Korolaria Nového  zjevení   Pána   Ježíše   Krista a souvztaží s duševní, zprostředkující myslí a dimenzí.

Třetí sú Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem, souvztaží s fyzickou (vnější) myslí a dimenzí.

 

More
GermanCzechUSA