site loader
Song image

Ukřižování vzkříšení a nanebevstoupení

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA RAFAELA.

UKŘIŽOVÁNÍ, VZKŘÍŠENÍ ČILI PŘEVIBROVÁNÍ A NANEBEVSTOUPENÍ ČILI FÚZE BOŽÍHO DUCHA, DUŠE A TĚLA.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v souvislosti s přibližováním okamžiku zahájení naší Mise z Nové Země se zrychluje duchovní pokrok všech, kteří jsou pevně ukotveni v Mém Novém Zjevení a žijí podle jeho principů uváděných do svého osobního života…

More
GermanCzechUSA