site loader
Song image

ÚVOD

Od - Peter Daniel Francuch

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

Tato kniha se skládá ze šestnácti krátkých esejů/kapitol, které se primárně zabývají záležitostmi Nového zjevení. Probírají a vysvětlují se zde přímo či nepřímo hlavní pojetí, ideje a chápání Nového zjevení. Každý esej lze pojímat a číst jako v zásadě nezávislý nehledě na fakt, že mezi nimi existuje vzájemná volná propojenost. Vždyť se přece zabývají tím, co se zde nazývá Novým zjevením.

More
GermanCzechUSA