site loader
Song image
SETKÁNÍ V BESKYDECH A REVOLUČNÍ UDÁLOSTI V MULTIVESMÍRU 2023

Od - PJKBR

SETKÁNÍ V BESKYDECH A REVOLUČNÍ UDÁLOSTI V MULTIVESMÍRU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

ve dnech šestnáctého až osmnáctého prosince 2022 proběhlo doposud největší setkání spřízněných duší sdružených v rámci Mého Týmu, kterého se na fyzické úrovni účastnilo devadesát dva osob. Těmto jedinečným okamžikům v zasněžených Beskydech v obci Krásná bylo za scénou přítomno obrovské množství bytostí z obou polarit Multivesmíru, které ze svých duchovních a intermediálních světů asistovaly při vykonávání důležité práce pro Stvoření, jejíž vykonání bylo v řetězci úkolů, plněných Misí Boží Rodiny, jedním z nejdůležitějších předpokladů pro budoucí permanentní ukončení negativního stavu…

More
Song image
MODLITBA PJKBR – SK.

Od - PJKBR

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠA KRISTA BOŽEJ RODINY

Náš Pán Ježiš Kristus Božia Rodina v nebi, na zemi, v mori, v Zóne Vymiestnenia, na planéte Nula aj v našej jednej zjednotenej sentientnej mysli.

V čistote nášho srdca, s kladným a dobrým úmyslom svätíme Tvoju Prirodzenosť ako Absolútne Svätú a Pozitívnu.

Príď Tvoja Láska a Tvoja Múdrosť, Tvoje Dobro a Tvoja Pravda aj Tvoje Pozitívne konanie a tvoja Viera a nech sa natrvalo ustanoví vo všetkých aspektoch nášho života !

Nech sa koná Tvoja vôľa všade v súcne a bytí aj v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula aj v našich životoch, ako sa koná od večnosti v nebi.

Daj nám dnes všetko potrebné pre náš denný život v súlade s povahou Pozitívneho Stavu.

Odpusť nám naše problémy a nedostatky, ako aj my odpúšťame problémy a nedostatky iných.

A nenechaj nás, aby sme sa uvádzali do akéhokoľvek pokušenia, ale osloboď nás od lákavosti ziel a neprávd Negatívneho Stavu a stotožnenia sa s nimi. Lebo Tvoja je sláva a moc a kráľovstvo aj všetko ostatné navždy, do večnosti.

Amen.

More
Song image
MODLITBA PJKBR – CZ.

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY.

Náš Pane Ježiši Kriste Boží Rodino v nebi, na zemi, v moři, v zóně vymísťení, na planetě Nula i v naší jedné sjednocené sentientní mysli.

V čistotě našeho srdce, s kladným a dobrým úmyslem světíme Tvoji Přirozenost jako Absolutně Svatou a Pozitivní.

Přijď Tvá Láska a Tvá Moudrost, Tvé Dobro a Tvá Pravda i Tvé pozitivní konání a Tvá Víra a ať se natrvalo ustanoví ve všech aspektech našeho života!

Ať se koná Tvá vůle všude ve jsoucnu a bytí a v zóně vymístení a na planetě Nula i v našich životech, jak se koná od věčnosti v nebi. Dej nám dnes vše potřebné pro náš denní život v souladu s povahou pozitivního stavu.

Odpusť nám naše problémy a nedostatky, jak i my odpouštíme problémy a nedostatky jiných.

A nenech nás, abychom se uváděli do jakéhokoliv pokušení, ale osvoboď nás od lákavosti zel a nepravd negativního stavu a ztotožnění se s nimi. Neboť Tvoje jest sláva a moc a království i všechno ostatní navždy, do věčnosti.

Amen.

More
Song image
JAK VNÍMAT NITERNOU PODSTATU DRUHÉHO…

Od - PJKBR

JAK VNÍMAT NITERNOU PODSTATU DRUHÉHO JEDINCE A PŘISTUPOVAT K NĚMU Z BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v roli čtenářů a praktikantů Nového Zjevení se postupem na své duchovní cestě učíte neposuzovat druhé jedince z pozice lidského ega, ale nahlížet na ně prostřednictvím svých vlastních niterností. Jen použitím svého srdce jste schopni vnímat skutečnou podstatu vašich bližních, jejich pravé bytostné Já jsem, které definuje duchovní a duševní identitu osobnosti těch, s nimiž přicházíte do různých druhů interakcí.

More
GermanCzechUSA