site loader

Máte dotazy a chcete znát odpovědi?

Ptejte se…

Doporučujeme vám však poslechnout si audio knihy, které jsou uvedeny na této stránce pro hledající nebe již probuzené. Jsou zdarma a naleznete v nich všechny odpovědi. Nejdůležitější je kniha Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, která vás překvapí obsahem a pravdou v dnešní době.

Pokud odpověď na své otázky stále neznáte, chcete nasměrovat nebo potřebujete doplňující vysvětlení, využijte níže uvedený formulář a odpověď vám poskytne přímo Pán Ježíš Kristus Boží Rodina nebo člen Týmu Boží rodiny.

Kdo je Pán Ježíš Kristus Boží Rodina?

Jak vám bude doručena odpověď?

    GermanCzechUSA