site loader
Song image
10. Epizóda

Od - Boží Rodina

PODCAST – OTÁZKY A ODPOVEDE

DISKUSNÁ RELÁCIA PRE DUCHOVNÝ ROZVOJ

10. Epizóda

Dnes odpovedal: MICHAL ROJ – Transmiter Božieho slova

 1. Bude v pozitívnom stave sexuálnym orgánom srdce, aby sa ľahšie splynulo s láskou druhej bytosti?
 2. Aká je hranica medzi láskou a sexuálnou túžbou? Je sexuálny akt dvoch osôb, ktoré cítia náklonnosť a lásku, ale nie sú v spoločnom vzťahu, vporiadku? Alebo sa jedná o nepochopenie pravej lásky a je negatívnym stavom pozmenená na sexuálnu túžbu?
 3. Je sex bez manželského zväzku hriech, tak ako to prezentuje cirkev?
 4. Je masturbácia hriech, zaradený medzi smilstvo, a zbytočne sa ňou plytvá sexuálna životná tvorivá energia?
 5. Ak nám bol pred stvorením ukázaný život až do večnosti, znamená to, že je už všetko vopred dané. Čo potom znamená slobodná vôla? Je možné zmeniť s ňou boží plán daný do večnosti?
More
Song image
9. Epizóda

Od - Boží Rodina

PODCAST – OTÁZKY A ODPOVEDE

DISKUSNÁ RELÁCIA PRE DUCHOVNÝ ROZVOJ

9. Epizóda

Dnes odpovedal: Pán Ježiš Kristus Božia Rodina

 1. Ako očistiť sprznené manželstvá, keď manželstvo v pozitívnom stave neexistuje a nemá v ňom svoj pôvod?
 2. Znamená vražda, sebevražda, či psychické zrútenie sa to, že je to úspešné zvládnutie a ukončenie plánu svojej duše?
 3. Čo všetko vplýva na to, akým spôsobom vnímame Pána Ježiša Krista Božiu Rodinu a prečo „JU“ niektorí ľudia môžu vnímať aj Negatívne?
 4. Môže byť Pán Ježiš Kristus, Jana Kyslíková ako bohyňa v tele najčistejšie zrkadlo na tejto planéte a to, ako ju vnímame, hovorí viac o nás, ako o nej?
 5. Je dovolené odísť členom Božej rodiny a bytostiam na planéte Nula hneď do Limba, keď požiadajú o dar spásy?
 6. Bol Ježiš Kristus počatý z ducha svätého bez pričinenia muža Jozefa, alebo Boh, Pán Ježiš Kristus, vložil do plodu Márie pred pôrodom božskú esenciu?

A NA ZÁVER SA DOZVIETE: Dá sa milovať Boh, Pán Ježiš Kristus, ak nemiľujeme seba?

Kde všade môžete počúvať podcast Rádia NESPI ?

Audio portál – www.Nespi.info
Mobilná aplikácia – Spotify

More
Song image
Patrik Futó

Od - Tím Božej Rodiny

O tíme Božej Rodine sa vie veľmi málo, ale začína sa o ňom hovoriť čoraz častejšie. Nájdu sa preto takí, ktorí sa odhodlajú pre svoje zviditeľnenie, písať o ňom správy a šíriť informácie bez toho, aby boli založené na pravde.

Aký je to teda tím a z akých členov je zložený?

To sa dozvieme v diskusnej relácii Rozhovory s tímom Božej Rodiny, v ktorej nahliadneme do života každého jeho člena. Dozvieme sa aké majú radosti, starosti ale hlavne zistime to, čo to vlastne obnáša byť súčasťou tohto tímu, aby sme tak mali príležitosť vytvoriť si o nich a o ich práci vlastný úsudok.

Vypočujte si podcast Rozhovory s tímom Božej Rodiny:

Dnes Patrik Futó, s mottom: Všetko čo robíme, tak robme s pozície večného života

More
GermanCzechUSA