site loader
Song image

Vcházení do nitra

Od - PJKBR

V Novém zákonu Bible je psáno (Jan 4 24) „Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě.“ Jedním z důvodů, proč se Nejvyšší inkarnoval inkarnovala do těla Ježíše na planetu Země Nula, byla nezbytnost zlepšení komunikace se všemi bytostmi, zejména v zóně vymístění a na Nule, aby mohlo dojít k ukončení negativního stavu. Po fúzi těla Ježíše s Nejvyšším vznikla Nová Přirozenost Absolutního Boha – Pán Ježíš Kristus, jenž se může komukoli ve Stvoření i peklech ukázat v těle a navázat osobní kontakt s jakoukoli bytostí, vždy v souladu se zákonem svobodné volby…

More
GermanCzechUSA