site loader
Song image

Zóna vymístění = pekla

Od - PJKBR

Pozice každé sentientní (sebeuvědomělé) bytosti v Multivesmíru je určena jejím vztahem k absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Kvůli zákonu svobodné volby může bytost odmítnout jediný zdroj života, avšak nese následky v podobě vymístění z Pravého Stvoření do takzvané zóny vymístění. V předchozích cyklech času byla tato zóna neobydlená, sloužila pouze jako odpadkový koš pro odhazování myšlenek, které nesouzněly s duchovními zákony…

More
GermanCzechUSA